Muzikoterapie listopad 2015 - Page 6

EVROPSKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ KONFEDERACE

Mgr. Zuzana Vlachová

Tento text přináší informace o Evropské muzikoterapeutické konfederaci (European Music Therapy Confederation, zkr. EMTC), největší evropské pan-asociaci v oboru. Text osvětluje povahu EMTC, její formální význam, účel a související legislativu. Text vychází u příležitosti 2. Evropského dne muzikoterapie, který připadá na 15. 11. 2015

(viz www.europeanmusictherapyday.com).

Historické zázemí EMTC: osobnosti, čísla, mezníky

Evropská muzikoterapeutická konfederace byla založena roku 1991 za účelem podpory vzájemného respektu, pochopení a odborné výměny mezi muzikoterapeuty v Evropě (EMTC, 2011-2015a). Za dobu své (více než dvacetileté) existence prošla tato organizace rozsáhlým vývojem:

• U vzniku Evropské muzikoterapeutické asociace (pracovní název od r. 1989) a později EMTC stálo několik významných osobností na poli tehdejší Evropské muzikoterapie, mezi nimi zmiňme alespoň jména Tony Wigram (ve vedení 1989- 1998) a Gianluigi Di Franco (prezidentem 1998 – 2001) . O jejich významu a erudovanosti (pramenící z dlouholeté klinické a edukační praxe) svědčí rozsáhlá publikační činnost (srov. Wigram, 1991, 1995, 2004; Wigram, Pedersen, Bonde, 2002; Wigram, Wosh, 2007; Di Franco, 1993, 1999 a 2001 aj.).

1 Mezi dalšími průkopníky byli Helen Odell-Miller nebo Patxi Del Campo.

6