Muzikoterapie listopad 2015 - Page 32

Odkaz na časopis Muzikoterapie naleznete na stránkách MIČR: www.mi-cr.cz

Náměty, dotazy, připomínky a příspěvky zasílejte na adresu:

casopis-muzikoterapie@email.cz

Uzávěrka čísla 2/březen 2016

je 31. ledna 2016.

Všechna práva vyhrazena.

ISSN 2464-5761