Muzikoterapie listopad 2015 - Page 3

Obsah

Aktuality a ohlédnutí

2. evropský den muzikoterapie...............................................str. 4-5

Evropská muzikoterapeutická konfederace (Z. Vlachová)str. 6-9

Od teorie k praxi

Muzikoterapie s dospělými lidmi s těžkým zdravotním

postižením (Z. Maličká).......................................................str. 10-11

Rozhovor

Rozhovor s Mgr. et Mgr. Jitkou Pejřimovskou, PhD. .....str.12-16

Malá reflexe benefičního koncertu (J. Pejřimovská).... str. 17

Mezi obory

Systemická rodinná terapie (L. Brodová)..........................str.18-23

Hudební nástroje

Využití hudebních nástrojů v muzikoterapii (H. Karnetová)

str. 24-27

Zajímavosti

O časopisu Muzikoterapie (K. Zdechovská)...................str. 28-29

Inzerce ...........................................................................str. 30-31

3