Muzikoterapie listopad 2015 - Page 29

Cíle? časopisu Muzikoterapie

Navázat na kořeny české muzikoterapie a vyzdvihnout tak svébytnost a důležitost oboru muzikoterapie, která v naší republice již v minulém století měla své vysoké hodnoty.

Otevřenost k dalším evropským a mimoevropským zemím, aby tak byl dán prostor pro vzájemnou spolupráci a sdílení mezi muzikoterapeuty celého světa.

Texty publikované v časopise Muzikoterapie kvalitního, korektního, pravdivého a konstruktivního charakteru, aby se obor muzikoterapie, případně i příbuzné obory, mohl posunout pozitivním směrem ať už na poli odborném, tak i na poli laické veřejnosti.

Informovat veřejnost o aktuálním děním v oboru muzikoterapie (nejen v ČR),

Sdílet zkušenosti z oboru s odborníky i zájemci o obor.

Podpořit mezioborové sdílení ke vzájemné spolupráci, porozumění, doplnění se a pochopení souvislostí.

Dát prostor vyjádřit se odborníkům, ale také začínajícím muzikoterapeutům a laické veřejnosti.

Pro koho? je časopis Muzikoterapie určen

Pro odborníky i pouhé zájemce o obor muzikoterapie a příbuzných oborů, především hudebního a terapeutického zaměření.

Kdy? vychází časopis Muzikoterapie

Časopis Muzikoterapie vychází 2 x ročně, v březnu a v září v elektronické podobě na stránkách www.mi-cr.cz.

Kde? naleznu časopis Muzikoterapie

Ke zhlédnutí je zdarma v elektronické podobě na stránkách www.mi-cr.cz.

V tištěné verzi na objednání na adrese

časopis-muzikoterapie@email.cz.

29