Muzikoterapie listopad 2015 - Page 28

Proč? vznikl časopis Muzikoterapie

Muzikoterapie jako svébytný a specifický obor si zaslouží mít své sdělovací medium, jakým je například časopis.

Vzhledem k počítačovému pokroku dnešní doby jsme přistoupily ke tvorbě elektronického časopisu, který je ZDARMA dostupný a otevřený široké veřejnosti.

Protože však ani elektronický pokrok není bez chyb, nabízíme časopis také ve verzi tištěné na objednání za poplatek.

První číslo vychází ke „2. evropskému dni muzikoterapie“, tedy v listopadu 2015.

O časopisu

Kým? je založen časopis Muzikoterapie

Nápad založení muzikoterapeutického časopisu vzešel od člena Muzikoterapeutického institutu ČR (MIČR).

MIČR tento nápad přijal a s ohledem na důležitost transparentního, otevřeného a korektního jednání v odborných kruzích (nejen) muzikoterapie se rozhodl tento nápad uskutečnit.

Přístup k časopisu Muzikoterapie je přes webové stránky organizace: www.mi-cr.cz.

Kdo? Co? může v časopise Muzikoterapie publikovat

Publikovat svůj názor, článek může v časopise Muzikoterapie ten, kdo má zájem o rozvoj oboru muzikoterapie pozitivním směrem a je ve shodě s cíly časopisu Muzikoterapie.

Přispívat mohou lidé nejen z České republiky, ale také z dalších evropských a mimoevropských států (se svým zajištěným překladem textu do českého jazyka).

Máte-li příspěvek pro některou z rubrik časopisu a chcete-li se stát jeho součástí, napište nám do redakce:

časopis-muzikoterapie@email.cz.

Publikování v časopise Muzikoterapie je ZDARMA.

Zajímavosti

O ČASOPISE MUZIKOTERAPIE

28