Muzikoterapie listopad 2015 - Page 27

Klienti mají k dispozici zvonkohru, xylofon, kytaru, violoncello, flétnu, klavír a bubny. Při improvizaci, která trvá do 8 minut, mohou hrát jakýmkoli způsobem podle své chuti. Každý účastník má své místo, může určovat tempo, nebo se stáhnout a nechat se vést. Také může podle sebe začínat i končit hrát. Improvizace je uzavřena společnou reflexí.

PhDr. Helena Karnetová

Odborný asistent hudební katedry PdF UHK (výuka hry na klavír, semináře hudební výchovy, semináře intonace, semináře didaktiky HV, seminář nauky o hudebních nástrojích, sbm. pěveckého sboru Cambio),

vedoucí Oddělení hudební výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ,

externí pracovník na hlasovou výchovu ZUŠ Jitro.

Ukázka textu ze skript Hudební nástroje v souvislostech, které vychází na podzim letošního roku v nakladatelství Gaudeamus. Skripta jsou druhým rozšířeným vydáním.

Autorkou knihy je PhDr. Helena Karnetová.

27

Foto uhk.cz