Muzikoterapie listopad 2015 - Page 25

Autorkou Orffovy muzikoterapie je Gertrude Orff. Tento muzikoterapeutický model není Orffův Schulwerk, ale jeho instrumentář využívá společně s dalšími smyčcovými nástroji nebo keyboardem. Snadno ovladatelné nástroje podporují hudební projev klientů, kterými jsou nejčastěji handicapované děti. (2) Pracuje se individuálně nebo v malých skupinkách.

Mezi modely, využívající nástrojovou hru terapeuta a klienta, patří např. FMT-metoda. Vznikla ve Švédsku. Volný překlad jejího názvu je hudební terapie se zaměřením na funkce lidského těla. Je to metoda, která pomáhá odstraňovat neuromuskulární problémy. Používají se při ní krátké melodie, tzv. kódy. Terapeut hraje na klavír nebo pianino, adept hraje na bicí nástroje. Zpočátku jen na jeden, postupně se přidávají další a jejich sestavy mají různá uspořádání. Terapeut vede adepta ke konkrétním „odpovědím“. Adept musí sledovat klavírem hrané modely a na ně svými kódy reagovat. Tím zapojuje pohybovou koordinaci, soustředěnost, myšlení, paměť, periferní vidění a orientaci v prostoru. FMT-metoda se uplatňuje při poruchách mozku, specifických poruchách učení a chování, u poruch spánku, při stresu, ale také pro udržení dobré kondice. (1)

(1)KANTOR, J., M. LIPSKÝ a J. WEBER a kol. Základy muzikoterapie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str. 216n

(2) KANTOR, J., M. LIPSKÝ a J. WEBER a kol. Základy muzikoterapie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str. 226

25

Foto K. Zdechovská