Muzikoterapie listopad 2015 - Page 24

VYUŽITÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

V MUZIKOTERAPII

PhDr. Helena Karnetová

Hudební nástroje neznějí pouze na koncertních pódiích nebo ve třídách různých typů škol. Využívají se také v muzikoterapii, oboru, který se v posledních dvou desítkách let u nás velmi výrazně prosazuje a který začíná získávat na respektu.

Důvodem k sepsání této kapitoly bylo představit některé muzikoterapeutické modely založené na hře na hudební nástroje.

Podíváme-li se na využití hudebních nástrojů z hlediska funkce, kterou mají při hře, v případě artificiální a nonartificiální hudby je to funkce estetická a zábavná. V případě instrumentálních činností v rámci hudební výchovy je v popředí funkce didaktická. Jedná-li se o hru v rámci muzikoterapeutického procesu, jde o funkci terapeutickou. Klient se neučí hrát, nemusí mít žádnou předchozí hráčskou zkušenost či dovednost, nemusí mít žádné hudebně teoretické znalosti. S nástrojem může při hře jakkoli experimentovat, nemusí na něj cvičit. Na muzikoterapeutickém setkání může hrát terapeut, klient/klienti nebo všichni společně.

Hudební nástroje

24

Foto K. Zdechovská