Muzikoterapie listopad 2015 - Page 23

V současné době působí v Centru rodinné terapie DPK ve FN Motol a patří k hlavnímu trenérskému a lektorskému týmu Institutu rodinné terapie Praha.

Systemické vzdělání získala u prim. Boše a prim. Špitze, v pozdějších letech je doplnila o vzdělání v katatymně imaginativní psychoterapii. V roce 1992 se provdala a žila několik let v Mnichově. Pracovala na Univerzitní poliklinice pro psychoterapii dětí a mládeže.

MUDr. Lea Brodová

Tyto principy využívají současné směry v systemické terapii terapie kolaborativní - spolupracující (USA: Andersonová, Golishian), terapie narativní (např: Austrálie: White) a tzv. krátké terapie (např. USA: Shazer). U nás třeba Centrum rodinné terapie FN Motol a další.

Asi je zřejmé, že takto se dá pracovat s jednotlivcem (jeho blízcí budou s námi v jeho hlavě a našich řečech), s částí rodiny, s celou rodinou, lze přizvat jiný systém – třeba prarodiče, nebo prvek jiného systému – třeba pana učitele.

Takže SYSTEMICKÁ TERAPIE je vhodnější označení, než RODINNÁ.

Pracuje se často v terapeutické dvojici a za přítomnosti dalších členů týmu – ti pak v přítomnosti klientů reflektují, co zažili a říká se jim REFLEXNÍ TÝM.

Čím více "jazyky" se vyprávějí dobré příběhy – mohou se říkat, mohou se poslouchat, když je vypráví někdo jiný, mohou se psát, mohou se číst, mohou se kreslit, mohou se tančit, mohu si je vizualizovat v "denním snění", mohou se zpívat, tím větší oblasti mozku a duše se jimi zabývají a tím větší vliv mohou dobré příběhy mít na naše životy. A tím menší význam mohou mít ty méně šikovné příběhy. A tady je velké pole pro všelijaké neverbální terapeutické přístupy, takže „ať zde žije muzikoterapie“.

23

Foto rodinnaterapie.cz