Muzikoterapie listopad 2015 - Page 20

Př.: Chodím-li se denně koupat do Vltavy v létě, pokračuji-li v tom na podzim a i v zimě, je pravděpodobné, že si pěkně užiju otužilecké koupání v ledové tříšti. Pokud do ledové tříště vlezu bez této průpravy, stejná teplota pravděpodobně nebude k vydržení a odstonám to.

Jednorázový vliv může způsobit krátkodobě žádoucí změnu, dlouhodobě může působit opačným směrem.

Př.: Pohlavek může pomoci, aby teď dítě poslechlo, dlouhodobě může zkazit vztah a vzdoru přibude.

Dále se systemické myšlení zabývá kontextem propojenosti systémů.

To znamená, že změny v jednom systému ovlivňují změny v jiném systému.

Př.: To, že dítě dostane ve škole poznámku, má vliv na vztahy v rodině. Ty mají vliv na to, jak se žák chová ve škole To, jestli se ve školách píšou dětem poznámky je ovlivněno státní správou ... atd.

Hierarchie, řízení, hranice, jejich prostupnost či neprostupnost pro vlivy jiných systémů, hranice uvnitř systému mezi jeho subsystémy (např. v rodině hranice mezi generacemi či mezi pohlavími) tematizuje strukturální terapie (v USA Minuchin, u nás např. Rieger).

d) PROCESUÁLNÍ

Soustředí se na to, jak se věci dějí spíš než na to, jaké jsou.

Př.: Jak se stane, že vynadám dítěti? (Tedy se ptám, jaká jsem použil slova a kolik decibelů měl můj hlas.)

Zvažuje zejména kontext časový:

vliv pomalý a stálý v čase má často za následek jinou změnu než týž vliv působící rychle a krátce.

c) KONTEXTOVÉ

20

Foto K. Zdechovská