Muzikoterapie listopad 2015 - Page 2

Vážení čtenáři,

jsme rádi, že Vám můžeme představit první číslo časopisu Muzikoterapie, které je symbolicky vydáno k evropskému dni muzikoterapie.

Cílem časopisu je vytvořit prostor odborné úrovně pro vzájemné sdílení, diskuzi na poli evropské muzikoterapie a příbuzných oborů.

Přáním tvůrců Muzikoterapeutického institutu ČR je, aby časopis nejen posunul obor muzikoterapie kupředu, ale zároveň nastolil vzájemnou spolupráci mezi muzikoterapeuty, terapeuty expresivních terapií a pracovníky příbuzných oborů.

To nám všem ze srdce přeji.

Mgr. Klára Zdechovská

(šéfredaktorka)