Muzikoterapie listopad 2015 - Page 18

MUDr. Lea Brodová

SYSTEMICKÁ (RODINNÁ) TERAPIE

Systemická terapie přináší od cca 50. let 20. století do terapeutických vod důraz na jiný způsob uvažování než je lineární kauzalita.

Př.: Streptokoky způsobí zánět.

Obtížný kontakt s vlastní animou je příčinou selhávání v partnerství.

Lineárně kauzální myšlení vede častěji k přesvědčení, že práce s příčinou přímo ovlivní důsledek, což je v mnohých situacích užitečný předpoklad – a v mnoha situacích to zas nefunguje. Častěji lineárně – kauzální myšlení nefunguje, pokud to, co zkoumáme je hodně složité – jako jsou třeba složité stroje (např. computery), živé organismy, vztahy mezi lidmi nebo třeba počasí či ekonomie.

Př.: Odstraním streptokoky a zánět zmizí. (Anebo taky ne.)

Skamarádím se s animou a partnerství rozkvete. (Anebo taky ne.)

Pokud se nedostaví očekávaná změna, např. zánět i problémy v partnerství přetrvávají i po odstranění předpokládané příčiny, mohu

a) myslet dál lineárně a hledat jinou možnou příčinu. (I to může někdy vést k cíli – nebyl to streptokok, ale stafylokok.)

nebo

b) mohu zkusit přemýšlet systemicky.

A má vliv na B, změna B ovlivní C, C zpětně ovlivní A. (Zkuste si to namalovat a vyjde vám kroužek neboli circulus.)

Př.: Streptokoky způsobí zánět. Zánět způsobí horečku. Horečka zabíjí streptokoky.

Obtížný kontakt s animou působí potíže v partnerství. Potíže v partnerství způsobí, že se ten který muž partnerce vyhýbá. To způsobuje další potíže v kontaktu s vnitřní ženskostí.

LINEÁRNĚ-KAUZÁLNÍ MYŠLENÍ: A je příčinou, způsobuje B.

SYSTEMICKÉ MYŠLENÍ JE:

a) CIRKULÁRNÍ

Cirkularita se do vědy dostala hlavně ve čtyřicátých a padesátých letech dvacátého století přes kybernetiku – tj. vědu původně o složitých strojích. Zdůrazňuje, že celek - systém (computer) je víc než součet částí (integrovaných obvodů). Zpětné vlivy popisuje jako:

Mezi obory

18