Muzikoterapie listopad 2015 - Page 16

5. Patříte mezi první muzikoterapeuty našeho státu, na které se jezdili dívat a přiučovat se psychologové a terapeuti z cizích zemí. Lze podle Vás i v dnešní době hovořit o české muzikoterapii?

Popravdě řečeno, domnívám se, že zájem zahraničí byl nesen tou skutečností, že u nás existoval výjimečný fenomén, který můžeme nazvat „hudebním citem pro celistvost a změnu“. Jsem toho názoru, že v dnešní době se tento fenomén dostatečně nevnímá, avšak jsem si jistá, že blízká budoucnost oboru muzikoterapie tento fenomén znovu postaví do středu zájmu. Toto je velmi zajímavé téma, pro které by bylo vhodné věnovat více prostoru.

Náš časopis Muzikoterapie Vám rád tento prostor poskytne v příštím čísle.

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor vedla Mgr. Klára Zdechovská.

Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská, PhD.

V evropském muzikoterapeutickém registru (EMTR) je uznáno pouze osm supervizorů. J. Pejřimovská je jedním z nich, je to jediný český supervizor uznaný Evropou!

Vzhledem k jejím letitým zkušenostem a vysoce odborným znalostem, nejen v muzikoterapii, patří k odborníkům světového formátu.

16

Webové stránky J. Pejřimovské: www.muzikoterapie-supervize.webnode.cz

Zasahují subjektivitu jedince, napomáhají porozumění významu soubytí ve společnosti, odstínům kultury a duchu doby. Subjektivní prožitky však nenesou intenzitu prožitků formulujících cíleně self. Jsou neseny tokem podnětů každodenní běžné skutečnosti, včetně vnímání etsteticko - uměleckého krásna. Muzikofiletika navozuje ve mně představu jakési estetikoterapie blízce provázané s hudební pedagogikou.

Foto avalone.cz