Muzikoterapie listopad 2015 - Page 11

Co se týká hudebních nástrojů, zkoušela jsem při muzikoterapii využívat různé zvuky a nástroje od kytary, kláves a perkusních nástrojů, bubnů, tibetské mísy až po didgeridoo. Vypozorovala jsem dle reakcí klientů, které hudební nástroje a zvuky jsou tomu kterému klientovi příjemné (dle mimiky, zaměřenosti očním kontaktem nebo pohybu za zvukem) a nyní používám jen tyto hudební nástroje. Je pro mě velmi důležité, aby klient byl schopen sám se zapojit hlasem nebo hrou na hudební nástroj. Proto vybírám takové hudební nástroje (případně je upravuji), které jsou schopni držet v ruce. U jedné ženy, která má kvadruparézu, používám např. měkkou gumičku držící chřestítko k ruce, díky čemuž je schopna se hudebně zapojit.

Muzikoterapie se ukázala být velmi vhodnou aktivitou pro osoby s těžkým zdravotním postižením v domě pro celoroční pobyt. Na lekcích klienti reagují aktivně a pozitivně, zapojují se hrou na hudební nástroje a zpěvem v rámci svých možností. Pro mě je velkým potěšením lekce vést.

Jiný muž, který navštěvuje lekce a jehož inteligence je dle neurologa v pásmu hluboké mentální retardace, dokáže reagovat na svou oblíbenou píseň smíchem a začal se zapojovat i "zpěvem" (vydává zvuky, jež jsou hudebně podobné poslouchané písni).

Muž, který má diagnostikovanou těžkou mentální retardaci, vymyslel nápěv o pěti tónech, k němuž jsem dokomponovala doprovod na kytaru a který spolu zpíváme jako "jeho" píseň. Tento klient se na svou píseň těší, raduje se z toho, že se někdy zvukem zapojí i ostatní klienti, a že zpívám i já a doprovázím ho hrou na kytaru.

Konkrétní reakce klientů na muzikoterapii:

Jedna žena, která na každou snahu o navázání kontaktu (s pracovníky, zdravotníky, ...) reaguje vždy negativně, začala postupem času na muzikoterapii a hudební podněty reagovat velmi otevřeně, při mém příchodu se směje a dokonce drnká na nastavenou kytaru. Její jedinou aktivitou ve volném čase jsou přitom vesměs naučené stereotypy (točení kolečkem, ponožkou apod.) proto je tento pokrok o to markantnější.

Bc. Zuzana Maličká

pracuje pro Středisko rané péče Liberec, spolupracuje s ELVA HELP o.s. jako muzikoterapeutka pro sociální rehabilitaci. Pracuje se seniory, dětmi s PAS, s osobami s kombinovaným postižením a s dětmi z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Zpívá také v hudebních projektech s Vojtou Dědkem.

11

Foto Z. Maličká