Muzikoterapie listopad 2015 - Page 10

MUZIKOTERAPIE S DOSPĚLÝMI LIDMI S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Zuzana Maličká

Lekce muzikoterapie pro dospělé osoby s těžkým zdravotním postižením vedu s přestávkami čtyři roky.

Klienty jsou obyvatelé domu pro osoby se zdravotním postižením, zde žijí celoročně. Mými klienty je skupina tří mužů a tří žen, jejichž zdravotní omezení se pohybují v pásmu těžkého tělesného a mentálního postižení, konkrétně imobility (s výjimkou jednoho muže, který chodí), přičemž mohou částečně pohybovat prsty a rukama, z části nohama a hlavou (v některém úhlu). Tito klienti se pohybují v rozmezí těžké až hluboké mentální retardace. Nikdo z nich není schopen slovně komunikovat (dvě ženy a jeden muž používají pár slov, které vystihují některé z každodenních úkonů nebo jejich pravidelné požadavky). Tito lidé potřebují celodenní asistenci s běžnými denními úkony.

Pracuji s nimi formou skupinové muzikoterapie, jež by se spíše dala nazvat individuální muzikoterapií ve skupině, neboť během lekce přecházím od jednoho klienta k dalšímu a s každým pracuji individuálně (ostatní se přitom mohou připojit hlasovým projevem nebo hrou na hudební nástroj).

Muzikoterapie v tomto zařízení je pro mně velmi intenzivně strávený čas, neboť komunikace prostřednictvím hudby se zde ukazuje být mnohem různorodější, variabilnější a přímá. Klienti se mnou komunikují prostřednictvím hlasových projevů, hrou na hudební nástroje, mimiky a pohybu. Konkrétní projevy jsou různé u každého klienta, ale vždy se dá vysledovat změna při mém příchodu k nim a započetí hudební interakce. Všichni klienti se postupem času naučili znát strukturu muzikoterapeutické lekce, kdy začínáme hudebním pozdravem s písní, pokračujeme zpěvem oblíbených písní jednotlivých klientů a hrou na hudební nástroje a zakončujeme opět písní na rozloučenou. Celá lekce trvá přibližně 45 minut.

Úvodní a závěrečná píseň jsou neměnné, střední část lekce je neměnná jen rámcově, vždy vycházím z aktuální situace, rozpoložení klientů. Velmi důležité je pro mě, že při muzikoterapii komunikuji s klienty na velmi blízké úrovni. Naučila jsem se podle jejich reakcí na hudební podněty, písně apod., která píseň /hudební nástroj/dynamika je komu bližší a naopak.

10

Foto Z. Maličká

Od teorie k praxi