Muzikoterapie březen 2016 - Page 60

www.mi-cr.cz

Vážení čtenáři,

je potěšující Váš zájem o tento časopis Muzikoterapie.

Časopis byl veden myšlenkou rozvinout obor muzikoterapie nejen u nás v České republice, s cílem vytvořit mosty mezi muzikoterapeutickými organizacemi a spolky, podpořit spolupráci na mezinárodní úrovni a propojit mezioborové souvislosti.

Časopis byl tvořen srdcem a rozumem, s pečlivostí a důsledností, dnem i nocí bez nároku na jakoukoli odměnu.

Přeji nám všem vědomou vnitřní radost z Bytí, aby tak naše struny harmonicky rozeznívaly svět.

S úctou Mgr. Klára Zdechovská

(šéfredaktorka)

casopis-muzikoterapie@email.cz

Šéfredakce:

Mgr. Klára Zdechovská

Redakční rada:

Mgr. Klára Zdechovská

Mgr. Ing. Josef Pejřimovský, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská, Ph.D.

Mgr. Kateřina Miškovská

Mgr. Jana Prokešová

Grafika:

Mgr. Klára Zdechovská

Editace:

Mgr. Klára Zdechovská