Muzikoterapie březen 2016 - Page 57

Z pohľadu muzikoterapie môžeme nástroje rozdeliť na:

• rytmické alebo melodické nástroje,

• nástroje pre individuálnu alebo skupinovú terapiu,

• nástroje umožňujúcu hru jednému alebo viac hráčom,

• nástroje pre akustickovibračnú terapiu, atď.

Pre jednoduchosť nebudem nástroje rozdeľovať ani spájať. Jediné kritéria, na ktoré upriamim pozornosť sú ich možnosti a obmedzenia vzhľadom k potrebám klienta, ako aj zámeru muzikoterapeuta a podmienkam priestoru, kde sa realizuje terapia.

Postupne sa budeme venovať rôznym hrkálkam, dažďovým paliciam a zvoncom, bubnom štrbinovým, africkým aj kovovým, kalimbe, lýre, kantele, melodickým rúrkam, fujare aj koncovke, zvonkohre, metalofónu, klavíru, monochordu, akustickým lôžkam.

Nepoznám všetky nástroje a tiež nie so všetkými, ktoré poznám, mám skúsenosť. Teším sa na vaše podnety.

Bc. Miro Randuška

študoval špeciálnu pedagogiku - psychopédiu na KU v Ružomberku a muzikoterapiu na TUL v Liberci, absolvoval výcvik Akustickovibračnej muzikoterapie u Boehme music a výcvik DrumCircle facilitátora. V roku 1997 založil organizáciu Drumbla, v rámci ktorej realizuje jedinečné projekty muzikoterapie v spolupráci s domovami sociálnych služieb, strediskami resocializácie drogovo závislých osôb, špeciálnymi školami a neziskovým organizáciámi,...a niekedy aj hrá.

57