Muzikoterapie březen 2016 - Page 55

Vhodný muzikoterapeutický nástroj, nástroj na muzikoterapiu by mal byť kvalitne urobený , čo však neznamená že musí byť drahý. Mal by sa vyznačovať kvalitným zvukom čo je z pohľadu muzikoterapie podstatné Musí mať však ešte určitú vnútornú kvalitu, ktorá umožňuje nielen vyvolať široké spektrum emócií, ale ich dovoľuje klientovi aj adekvátne vyjadriť.

Spomeniem dva veľmi rozdielne príklady hudobných nástrojov. Klavír a rámový bubon sú konštrukčne a kultúrne odlišné nástroje, s rozdielnou technikou hry. Obidva však umožňujú presne vyjadriť emócie a vnútorné prežívanie klienta a terapeutovi umožňujú s týmto autentickým prejavom pracovať. Je potrebné klásť dôraz na stav nástrojov. Nikdy by ste nepoužili v muzikoterapii rozladený klavír, napriek tomu je úplne bežné využívanie rozladených bubnov. Dopad na priebeh muzikoterapie je však rovnaký!

Fenomén „samoliečivých nástrojov“

„Ťuknem a všetko sa v dobré obráti“.

Existujú muzikotarapeutické nástroje s ľahkou technikou hry a prijemným zvukom. Tieto nástroje s fascinujúcim zvukom, ktorý navodzuje stav uvoľnenia a zahĺbenia sú vynikajúce na relaxáciu. Ich využívanie sa mnohokrát nesprávne označuje ako muzikoterapia, najmä s klientmi v rezidenčnej starostlivosti, alebo v komunite ľudí s alternatívnym prístupom k životu. Siahajú po nich „terapeuti“ bez skúseností a prenášajú svoju časť muzikoterapeutickej práce na nástroj a klienta. Klamú tak nielen seba, ale aj klienta, ktorý im dôveruje.

55