Muzikoterapie březen 2016 - Page 54

MUZIKOTERAPEUTICKÉ NÁSTROJE,

NÁSTROJE NA MUZIKOTERAPIU

Bc. Miro Randuška

Nástroje ma nikdy veľmi nezaujímali. To, čo ma zaujalo a fascinovalo, bola hudba, ktorá spôsobila poryv v mojom vnútri, a zvuk, ktorý menil moje vnímanie vonkajšieho sveta. Postupne som „objavil“ aktívnu muzikoterapiu, jeden z možných spôsobov ako pozitívne ovplyvniť správanie a prežívanie aj iným. V tomto momente som už potreboval nástroje, ktoré by pôsobili rovnako ako fascinujúca hudba na mňa. Nástroje, ktorých zvuk vás zaujme a vy sa mu otvoríte. Jediné, čo som všade našiel, bol „Orffov kufrík“ s vykastrovaným zvukom. Hľadal som však nástroje, ktoré majú určitú vnútornú kvalitu, ktoré aby sa mohli dotknúť vášho vnútra, pohnúť ním. Aj obyčajné ozvučné drievka vás svojim zvukom môžu dostať do kolien, alebo sa pred ním úplne uzavriete. Bol som presvedčený že muzikoterapeut má okrem poznatkov a praxe s muzikoterapeutickými metódami a technikami, aj skúsenosť so širokým spektrom nástrojov. Toto moje presvedčenie však bolo vyvrátené stretnutím so známym a publikujúcim terapeutom, ktorý vôbec nepoznal nástroj, masovo využívaným vo svete muzikoterapie. Uvedomil som si potrebu poskytnúť tieto informácie súhrnnejšie. Práve o tejto skúsenosti sa chcem podeliť v sérii článkov „Muzikoterapeutické nástroje, nástroje na muzikoterapiu“.

Na "Muzikoterapeutické nástroje, nástroje na muzikoterapiu" sa pozrieme z rozličných uhľov. Budeme rozoberať ich možnosti a obmedzenia z pohľadu klienta, terapeuta, prostredia v ktorom sa využívajú. Poukážeme na ich úlohu a funkciu v muzikoterapeutickom procese, ktorá má niekoľko vrstiev.

54