Muzikoterapie březen 2016 - Page 53

. V tomto článku jsme si ukázali, jak nás práce s hlasem a jeho četnými kvalitami může podpořit v kongruentním vyjádření, prožití a integrování nezpracovaných osobních příběhů. Náš hlas naše osobní příběhy nejen nese, ale je i jejich zdrojem. Hlas spolu s pohybem a představami odkryje v našich vnitřních krajinách nevyslyšené a neznámé části nás samotných. Překonáme těžkosti, které bránily našemu akustickému a kinetickému sebevyjádření. Práce s hlasovou trubicí a harmonickou rezonancí v těle vytvoří prostor pro náš hlas nejen na fyzické, ale i emoční a psychologické úrovni.

Začneme vnímat náš hlas a jeho barvy zevnitř našeho těla naší představivostí a smysly a formovat ho do rozličných kvalit, které nám připomenou zapomenuté obrazy nás samotných a vynesou je ven na světlo. Když poprvé vytvoříme naším hlasem pestré hlasové složky a jejich kombinace, nasloucháme nově částem nás samotných a prožíváme tak radikální posun v sebehodnocení, identitě a sebe vnímání. Tento proces je tvořivý, oživující a léčivý. Nové zvuky vytvoří nové identity. Hlas funguje jako akustické zrcadlo, jenž zpátky odráží zpěvákovi obraz jeho samotného v podobě zvuku. Tyto zvuky jsou nakonec formovány do podoby písně, kde zpěvák vědomě komunikuje svůj autentický prožitek. Bezpečná a estetická nádoba písně umožní zpěvákovi transformovat jeho příběh.

V HPT věříme, že každý v sobě neseme naše vlastní příběhy

čekající na odhalení a vyjádření.

Literatura:

Paul Newham, Using Voice and Song in Therapy- The Practical Applications of Voice Movement Therapy, Jessica Kingsley 1999

Paul Newham, Therapeutic Voicework:Principles and Practice of the Use of Singing as a Therapy, London Jessica Kingsley 1998

Alexander Lowen, Fear of Life, New York MacMillan Publishing Company 1980

Sheila Braggins, The Mystery Behind the Voice: A Biography of Alfred Wolfsohn, Matador 2012

Anne Brownel, Voice Movement Therapy and the Beauty of the Dared Expression: A Brief Introduction to the History and Purpose of VMT, The Practitioners of Voice Movement Therapy Journal, 5th Edition June 2012

Kelly Close, Methods and Applications of Voice Movement Therapy, The Practitioners of Voice Movement Therapy Journal, 5th Edition June 2012

Metodu Hlasově-pohybové terapie (HPT) vystudovala v USA a v roce 2010 se stala kvalifikovanou terapeutkou a profesionální členkou Mezinárodní asociace pro hlasově pohybovou terapii. Je spoluzakladatelkou terapeutického centra Norfolk Voice Movement Therapy Centre v britském Norwich, kde má svou soukromou praxi. Pracuje se širokou škálou klientů, včetně těch s těžkostmi se sebevyjádřením spojenými s traumaty, psychosomatickými poruchami, depresí a úzkostí. VMT integruje také do klinické práce integrativní dětské psychoterapie uměním. Pořádá pravidelné skupinové dílny pro veřejnost v Anglii a České republice. Prezentovala HPT několikrát na Palacké Univerzitě v Olomouci, na konferenci Hlasohledu a spolupracovala s Tanter (Asociace tanečně pohybové terapie ČR).

VMT Sebastianu inspirovala k rozvinutí své vlastní kreativity. Jako zpěvačka a autorka hudby a hudebních textů vystupuje v duetu The Fire Doves. Zpívá ve folkové kapele Zaramo balkánské, francouzské a další evropské písně.

Mgr. Sebastiana BLACK, VMTR, Dip. BACPM

53