Muzikoterapie březen 2016 - Page 5

Druhou skupinu tvořily děti mladšího a středního školního věku s různým druhem postižení (mentální, somatické, řečové), popř. jejich sourozenci. Tento workshop byl zaměřen nejen na rozvoj hudebnosti a všech složek komunikace, ale také na podporu pozornosti, soustředění a spolupráce ve skupině. Této dílny se rodiče aktivně neúčastnili, přesto ji intenzivně prožívali se svými dětmi.

Takto se podělila o své dojmy jedna z maminek:

„Nejprve jsem si neuměla představit, jak se bude muzikoterapie odvíjet a co mohu očekávat. Byla jsem nadšená už po prvních minutách. Všechny děti se krásně zapojily.. Měla jsem obavy, jak to moje dcera zvládne, ale už po chvíli ze mě opadly, jelikož se krásně zapojovala a spolupracovala. Vše jsem sledovala s dojetím a radostí… Moc díky a budu se těšit na další takto příjemně strávené odpoledne s dětmi i jejich maminkami.“

Tak tedy brzy na shledanou…

5