Muzikoterapie březen 2016 - Page 47

Pojďte prožít hlasovou trubici ve vlastním těle, začněte tak vytvářet prostor pro hlas a vyjádření osobních příběhů.

Posaďte se vzpřímeně, dýchejte volně ústy a představte si vaši hlasovou trubici, jak vede od úst do břicha až dolů do pánve. Dejte si prst před ústa, našpulte rty tak, jako byste chtěli zfouknout svíčku, a dýchejte skrze tento úzký otvor. Prociťujte vaši trubici úzkou a krátkou. Změňte dech do zvuku. Poté zkuste říct „Země je kulatá a nebe modré.“ Tomuto nastavení se říká flétna.

Zkuste si dát ruku před ústa, jako byste dýchali na brýle. Prociťujte hlasovou trubici delší a širší. Změňte dech do zvuku. Opět řekněte „Země je kulatá a nebe modré.“ Tomuto nastavení a výslednému zabarvení hlasu se říká klarinet.

Představte, že zíváte. Hlasová trubice je nejširší a nejdelší. Prociťujte ji. Změňte dech do zvuku. Opět řekněte „Země je kulatá a nebe modré.“ Prožíváte nastavení saxofon.

Prozkoumali jsme kvality hlasu, které nazýváme témbry. Někomu se tato aktivita jeví jednoduchá, někomu těžší, někomu nezvyklá. Otevření hlasové trubice si vyžaduje čas a opakované cvičení. Snažíme se tak změnit návyky našeho těla, hlasové trubice a svalů, které zapojujeme. Činíme je silnějšími a pružnějšími. Vyzkoušeli jste si ale, že hlasová trubice mění tvar, možná jste to procítili v krku, v hrudníku nebo v břiše.

Karla měla za sebou dlouhou kariéru v sociální práci jako manažerka. Její práce v první linii byla stresující a náročná. Roky takového napětí se podepsaly na jejím fyzickém a mentálním zdraví. Karla trpěla dlouhodobou depresí a díky stresu prošla nervovým zhroucením. Často ztrácela hlas, nebyla napojena na své tělo a trpěla napětím v těle a somatizací stresu. Ztratila sebevědomí zpívat, ačkoli ji v mládí zpívání činilo radost. Její hlas byl velmi napjatý, stuhlý a křehký, až na bodě zlomu, což odráželo její psychický stav. Hlasově-pohybovou terapii si zvolila, protože chtěla znovu objevit, uvolnit a oživit svůj hlas a také odhalit ztracené časti sebe samé.

Práce s hlasovou trubicí

kazuistika

Nákres Karly hlasová trubice na začátku naší práce.

47