Muzikoterapie březen 2016 - Page 45

3. Hlasitost (Loudness)

Hlasitost v HPT odkazuje na sílu hlasu. Měří se všeobecnými termíny hlasitý a tichý. Experimentování s hlasitostí během zpívání písně může zcela změnit energii, záměr a interpretaci. Stává se, že když se tišší zpěváci naučí zpívat hlasitěji, cítí se sebejistější a osobnostně silnější.

Hlasitost je spojená s pocity radosti, oslavy, vzrušení, potěšení, s odvahou, uvolněním toho, co je potlačené, ale také s negativním rysy osobnosti jako arogantnost a útočnost. Hlasitost nám dává pocit, že jsme si vymezili vlastní území a zaplnili ho. Můžeme ho však také druhým vzít. Hlasitý hlas může maskovat strach z intimity. Tichý hlas je naopak spojený s klidem a zranitelností, otevírá vnitřní prostor.

4. Hlasový začátek

(Glottal Attack)

Prostor mezi hlasivkami se nazývá hlasivková štěrbina. Hlasový začátek je termín, který se používá v HPT k popisu síly, se kterou do sebe kmitající hlasivky pomocí vzduchu vycházejícího z plic narazí. Začátek dává hlasu důraz, může být buď tvrdý, či měkký.

Pokud zazní tvrdý hlasový začátek, je tím vyjádřena nejčastěji silná vůle, jistota, sebevědomí až povýšenost. Takový hlasový začátek použijeme, když někoho o něčem chceme přesvědčit. Může to však být i maska. V tomto případě snížení tvrdosti hlasového začátku může zvýšit pokoru. Naopak ti, co mají v hlase spíše měkký hlasový začátek, prožívají často pochybnosti a nevěří si. Osoby, které mají tendenci schovat to, v co věří, může zvučení s tvrdým hlasovým začátkem pomoci postavit se překážkám a stát si za svým. Hlasový začátek může být také uzemňující, má rytmus a tempo. Těm, co jsou příliš svázáni časem, může naopak pomoci jemnější projev s měkkým hlasovým začátkem.

5. Přerušení (Disruption)

V HPT přerušení odkazuje na množství hluku ve zvuku a je měřeno jako mírné či extrémní. Když zpěvák zpívá s přerušením, může to znamenat, že prožívá emoční či psychologické bloky. Terapeut ho může vyzvat ke zvětšení tohoto přerušení a tak mu pomoci si tím projít a svobodněji se poté pohybovat v kontinuu této hlasové složky. Přerušení v hlase je často spojené s velkým hněvem a intenzivními až zahlcujícími prožitky. Ti, co mají problém s vokalizací s přerušením, se často vyhýbají hněvu a disharmonickým částem jich samotných. Přerušení může být tedy velmi ohrožující pro ty, co jsou stoičtí a schovávají se za čistou vokální maskou.

6. Hlasový rejstřík (Vocal Register)

Pokud zpíváme jeden tón za druhým, od nejnižšího až k nejvyššímu, zjistíme, že někde uprostřed je přechodný bod (rejstříkový zlom, register break), kde dochází ke změně v kvalitě hlasu. Horní tóny budou mít pravděpodobně jasnější kvalitu, zatímco nižší tóny budou znít temněji. V HPT existují nejenom hlavní rejstříky – hrudní (modal) a hlavový (falsetto), ale také flažetový (whistle) rejstřík, nacházející se v extrémních nejvyšších polohách hlasu za hlavovým rejstříkem, a tzv. pulzní rejstřík, neboli rejstřík hrdelního hlasu (fry), který je naopak za hranicí nejnižšího tónu, který můžeme vyloudit v hrudním rejstříku. Flažetový a pulzní rejstřík jsou označovány jako okrajové.

Hlavový rejstřík je asociován s dětským hlasem, může nás tedy propojit s našim vnitřním dítětem, což může být léčivé. Pro ty, co se často navrací k méně vyspělému vzorci chování a chtějí dospět, může být hrdelní hlas velmi uzemňující. Pohyb mezi dvěma rejstříky osvobodí hlas od stereotypní klasifikace rejstříků na základě pohlaví (hlavový rejstřík je spojen v západní klasické hudbě s ženstvím a hrudní rejstřík s mužstvím). Můžeme najít holističtější pochopení našeho pohlaví. Pokud chceme dosáhnout plné síly hlasu, je nezbytné rozvinout jak hrudní, tak hlavový rejstřík, a dovolit hlasu pohybovat se mezi oběma, tak jak si to nálada žádá.

8. Dyšnost (Free Air)

Když hlasivky kmitají, narazí do sebe několikrát za sekundu. Pokud na sebe nenarazí těsně, výdechový proud projde vytvořenou štěrbinou. Zvuk hlasu je pak velmi dyšný, je slyšitelný šum.

Tato hlasová složka je spojená s jemností, empatií a receptivitou. Pro ty, co se chtějí zbavit tvrdého vnějšku a tím se dotknout vlastní citlivosti, může být vokalizace s dyšností nápomocná. Naopak těm, co se nechrání a cítí se často bezbranní, vokalizace s minimální dyšností může dodat pocit síly a odolnosti. Pokud měníme množství dyšnosti v písni, může nám to zcela “otevřít krk” a odhalit možné obavy. Dyšnost je také asociována se sexualitou a smyslností. Vzpomeňme si na Marilyn Monroe a její dyšný projev. Když zvučíme s dyšností můžeme pocítit zmatek, podrážděnost či depresi. Dyšnost si vyžaduje velké množství dechové kapacity a tak může být pro některé jedince náročná, vyčerpávající, vyvolávající pocit ztráty a beznaděje.

7. Výslovnost a samohláska (Articulation and vowel)

Hlasovým prvkem jsou take výslovnost a samohláska, jenž jsou výsledkem vytváření různých tvarů hlasového ústrojí v kombinaci s pohybem jazyka a rtů. V HPT práce s různými vzorci artikulace může napomoci uvolnění hlasu a propojení se s různými aspekty naší psychiky. Při výslovování můžeme pocítit stažený krk, pokud je práce s hlasem pro nás nová. Může však být také osvobozující, tím že nám dá možnost formovat zvuky do přesného tvaru.

45