Muzikoterapie březen 2016 - Page 44

Hlasové

složky

j

1. Výška hlasu (Pitch)

Tento termín odkazuje na vnímání základní vibrační frekvence zvuku. Výška hlasu záleží na rychlosti kmitání hlasivek a na jejich délce.

V HPT se výška hodnotí jako vysoká, střední a nízká. Toto více všeobecné pojetí výšky může zmírnit klientův strach z toho, že možná nezpívá úplně čistě. Terapeut může vyzvat ty, kteří se domnívají, že nemají hudební sluch k tomu, aby zpívali z plného srdce, bez strachu, že zpívají falešně. Prozkoumání písně v různých výškách a rozsahu může napomoci zpěvákům k uvolnění hlasového napětí nebo se lépe emočně napojit na to, co zpívají.

VYSOKÝ HLAS může vyjadřovat nadšení a radost, nebo naopak touhu se vyhnout smutným a temnějším emocím nižších tónů. Vysoké tóny jsou pronikavé a ostré, přináší pocit síly a možnost prorazit překážky. Nemožnost dosáhnout vysokých tónů bývá někdy z důvodů nízké sebedůvěry. Pokud se je však podaří dané osobě výškově rozvinout, může pocítit posílení, nové osobní rozměry a tím větší sebeuvědomění. Vysoké tóny v nás mohou vyvolat pocit radosti a odpoutání se od tíhy země. To je osvobozující obzvlášt pro depresivní osoby.

SPODNÍ (nízké) TÓNY nám mohou dát pocit hlubokého zakořenění a podpory. Avšak bas také někdy vyjadřuje surovost, drsnost. Zvučení ve spodních tónech nám tak pomůže vyjádřit určitý prastarý tělesný pocit. Spojíme se s animálními instinkty a se sexuální energií. Postoupíme dolů do hloubek emocí a těla. Může to v nás vyvolat dokonce pocit deprese, špatné nálady a smutku. Spodní tóny mohou být spojené s hloubkou smyslu a integritou. Zatímco vysoký hlas je někdy špatně interpretován jako povrchní a bez hloubky.

2.Kolísání výšky hlasu

(Pitch Fluctuation)

Pokud vytvoříme výšku tónu a udržujeme ji určitým způsobem, může se objevit izometrická činnost skupiny svalů v hrtanu rozechvívající celé hlasové ústrojí. To se nazývá kolísání výšky.

Kolísání výšky, v klasické hudbě zvané “vibrato”, je spojené s pocity nervozity, úzkostlivosti. Tyto vibrace můžeme cítit v celém těle. Zpěv a zvučení v této hlasové složce v nás může vyvolat pocity nejistoty, nestability a nízkého sebevědomí. Nahradíme-li kolísání výšky více stálým tónem, můžeme zvýšit pocit sebejistoty. Pro ty z nás, kteří se emocím nejistoty či zranitelnosti vyhýbají, roztřesení a narušení fixních návyků pomocí kolísání výšky může vést k osobnímu růstu.

10. Harmonická rezonance a nastavení vokálního traktu (Harmonic Resonance and Vocal Tract Configuration)

Změníme-li délku a šířku vokálního traktu, změníme rezonanci hlasu. V HPT těmto různým hlasovým zabarvením říkáme hlasový témbr.

Vokální trakt se dá rozdělit na prostor nad hlasivkami (subglotický) a pod hlasivkami. Každá z těchto částí může mít své vlastní harmonické rezonanční nastavení. V HPT prozkoumáváme vokální trakt jako jednu trubici. Tato trubice může dosáhnout různých délek a šířek. Ty se nazývají flétna (krátký úzký trakt), klarinet (střední délka a šířka) a saxofon (úplně dlouhý a rozšířený trakt). Tato nastavení vytvoří celkovou rezonanční kvalitu hlasu.

Psychologické významy témbrů

FLÉTNA

Díky úzkému prostoru, kterým vzduch prochází v oblasti hlasivek, zvučení ve flétně může vyvolat pocit sevřenosti a tlaku anebo také slabosti. Vzduch unikající z nastavení flétny je chladný a používáme ho spontánně, když chceme ochladit horké jídlo tím, že foukáme z úst vzduch. Výsledný hlasový témbr může často zpěvákovi připadat a posluchači znít, jako kdyby vyjadřoval chladný temperament. Prožitek z vokalizování ve flétně je často mrazivý, bez vášně a stoický. Pro jiné jednotlivce flétna a její někdy ostrá čistá kvalita naopak vytvoří pocit bezpečí, pevných hranic a jasnosti.

KLARINET

Klarinet se nachází na pomezí mezi flétnou a saxofónem. Může se zúžit do flétny či rozšířit do saxofónu. Umožní pocítit více svobody, prostoru a pružnosti v hlase, dává příležitost zpívat v různých hudebních žánrech.

SAXOFON

Když se začneme přibližovat k plnému otevření vokálního traktu v nastavení saxofónu, můžeme pociťovat odpor, strach či hanbu. Ti, co byli nějakým způsobem omezení, napadení či zneužití, se mohou s těmito tématy v práci s hlasovou trubicí propojit a následně je integrovat a transformovat. Přirozená a hravá živočišnost klarinetu a saxofónu nás také může osvobodit od snahy či tlaku být krásnými, korektními či sladkými. Problémy spojené s trávicím traktem jsou často tímto prozkoumáváním hlasu oživeny.

9. Housle (Violin)

Ne všechen zvuk nesený výdechovým proudem vzduchu z hrtanu vychází ústy ven. Část se dostává nahoru nad patro a do vedlejších dutin nosních a do nosu. Zvuk procházející skrze tyto dutiny rezonuje kvalitou zvanou nazální. V HPT tuto nazální kvalitu nazýváme podle hudebního nástroje housle.

Housle se kombinují se zabarvením hlasu flétna, klarinet a saxofon. Čím více vzduchu projde nosními dutinami, tím více nazality hlas bude mít. Kvalita vzduchu procházejícího dutinami je kontrolována měkkým patrem.

Vokalizace s hlasovou složkou housle se často používá, pokud chceme napodobit miminko, malé dítě či stařečky. Tato hlasová složka se nachází například v hlase Neila Younga. Hlas lidí, co si stěžují, že zní dětsky, má často výraznou nazální kvalitu. Pokud nazální kvalitu sníží, jejich vnímání jich samotných se změní. Naivita je nahrazena dospělostí.

Herci používají nazální kvalitu, když hrají někoho zlého. Zkuste si třeba hlasem napodobit postavu čarodějnice. Nazální kvalitu použijeme k vyjádření záště a pomstychtivosti. Vokalizování v houslích může být tedy velmi provokativní. Nazalita také zesílí rezonanci hlasu a pomůže nám ho projektovat ven. Může to tedy dodat pocit síly a opory.

44