Muzikoterapie březen 2016 - Page 30

Muzikoterapeutka, supervizorka, vysokoškolská pedagožka, autorka několika muzikoterapeutických metod a metodik, ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut, jednatelka za ČR (MAUT) ve WFMT (Světová federace muzikoterapie), prezidentka MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií. Muzikoterapii se věnuje od roku 1993, patří mezi zakladatele muzikoterapie v ČR. Díky své bohaté publikační a přednáškové činnosti se dostala do povědomí široké veřejnosti nejen v ČR, ale i v zahraničí. V roce 2006 získala doktorát Ph.D. v oblasti muzikoterapie. Je absolventkou pětiletého muzikoterapeutického sebezkušenostního výcviku a studia Werbeck metody – školy odhalení hlasu (Terapie zpěvem). Více: www.mb-muzikoterapie.cz

Blíží se desáté výročí založení této školy, která koncepčně navazuje na dlouholetou tradici České hudební společnosti. Pedagogové a terapeuté z tuzemska i zahraničí provázejí studenty tříletým sebezkušenostním výcvikem a studiem a každoročně otevíráme všechny čtyři obory (muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie a tanečně – pohybová terapie). Koncepce, která propojuje sebezkušenostní výcvik, studium a supervizi, se dlouhodobě těší velkému zájmu o studium a každoročně přijímáme studenty z tuzemska, ale stále více u nás studují i cizinci. Ve škole uplatňujeme všechny metody a metodiky, o kterých jsem se zmiňovala na začátku rozhovoru a příprava erudovaných terapeutů zabírá v současné době nejvíce mého profesního času. A vnitřně mě tato práce uspokojuje, protože naši absolventi pak nesou pečeť pomoci prostřednictvím umění dál.

Co byste přála oboru muzikoterapie v ČR do budoucnosti?

"Muzikoterapeuty, kteří žijí v pravdě."

Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

30