Muzikoterapie březen 2016 - Page 3

3

OBSAH

OD TEORIE K PRAXI

MEZI OBORY

HUDEBNÍ NÁSTROJE

INZERCE

AKTUALITY A OHLÉDNUTÍ

ROZHOVOR

Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská, Ph.D.

MUDr.,PhDr, PhDr. Ivo Hanel

s Mgr. Marií Beníčkovou, Ph.D.

Psychoterapeutická situace a psychoterapeutický postoj

.

Mgr. Zuzana Slavíčková, M.A.

Bc. Miroslav Randuška

4

6

14

24

32

36

42

58

Prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.

Mgr. Sebastiana Black,VMTR, Dip. BACPM

Věda zkoumá vliv umění na zdraví

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

Hudobná kreativita

Systémová muzikoterapie a tři zajímavosti hudby

Hlas jako nádoba pro osobní příběh

Muzikoterapeutický nástroj EBQ

a jeho základy ve vývojové psychologii

18

54