Muzikoterapie březen 2016 - Page 28

Jak byste definovala muzikoterapii?

Existuje mnoho definic muzikoterapie. Já sama jsem dlouho přemýšlela, jak vydefinovat tak významově košaté slovo. Nakonec jsem v roce 2012 uvedla v život autorskou definici, a to na Mezinárodní konferenci uměleckých terapií ARS TERAPEUTICA, kterou každoročně pořádá Mezinárodní asociace uměleckých terapií MAUT (www.maut.cz) a zní:

„Muzikoterapie je

samostatný a svébytný umělecko – terapeutický obor, který prostřednictvím cíleného působení zvuků a hudby podporuje, rozvíjí a integruje kompetence člověka s cílem obnovy zdraví a naplnění

bio – psycho – sociálně – spirituálních potřeb.“

28