Muzikoterapie březen 2016 - Page 25

Muzikoterapii se věnuji více než 20 let. Již na gymnáziu jsem se účastnila akcí České hudební společnosti, kde se setkávali lidé se zájmem o hudbu. Zde existovala i Společnost pro hudební terapii, kterou v té době vedl muzikoterapeut Josef Krček a já měla později tu čest převzít vedení této společnosti po něm. Již v té době zval Josef Krček do Čech muzikoterapeuty ze zahraničí a já měla to obrovské štěstí, že jsem mohla být u toho. Zde jsem získala kontakty a později vyjížděla na zahraniční pobyty, kde jsem nabírala zkušenosti, jak se muzikoterapeuticky pracuje ve světě. U nás žádné ucelené studium v té době nebylo. Od prvního setkání s muzikoterapií jsem věděla i cítila, že toto je moje cesta – služba druhému. Na vysoké škole jsem se věnovala hudbě, vystudovala jsem hudební výchovu a ve své pedagogické a i muzikoterapeutické praxi jsem prošla pestrou paletou škol a institucí - od základní školy s rozšířenou hudební výchovou (výuka dětí talentovaných), přes základní uměleckou školu, diagnostický ústav sociální péče (kde jsem také pracovala jako supervizorka) až po školu vysokou – působila jsem paralelně na několika vysokých školách v Brně, Českých Budějovicích, Olomouci a vyučovala didaktiku hudební výchovy a zaváděla do výuky muzikoterapii. V Brně jsem pak s přelomem tisícíletí nastoupila na doktorské studium a v roce 2006 jsem získala doktorát Ph.D. právě v oblasti muzikoterapie. V té době to vůbec nebylo jednoduché, muzikoterapie ve vědeckém světě u nás neměla své místo – dodnes vzpomínám na slova mého školitele pana doc. Bedřicha Crhy, člověka, kterého si nesmírně vážím, protože mě naučil, jak neuhýbat před jakoukoli výzvou a zodpovědně se postavit tváří v tvář vědě. Na počátku studia mi řekl: „Buď dokážete, že muzikoterapie funguje a otevřete jí bránu do vědeckého světa, nebo ukážete pravý opak. I to je ale přínosné, protože ve vědě je důležité i najít cesty, které nikam nevedou.“ Padla na mě tenkrát velká tíha a pocit zodpovědnosti. Když jsem pak dlouholetým výzkumem prokázala, že „to funguje“, byla jsem neskromně hrdá. Netušila jsem však, že to je jen začátek. Začátek velkého boje o čest a postavení muzikoterapie v České republice.

Jak jste se dostala k oboru muzikoterapie?

25