Muzikoterapie březen 2016 - Page 21

Modus 2: Funktionalizující kontakt

Hlavním charakteristickým znakem je vysoký stupeň vnitřního napětí. Terapeut na ně musí reagovat (nechat se funkcionalizovat). Tělo a mimika dítěte vyjadřují vysoké napětí a neklid. Převládající armosféra je napjatá. Oční kontakt může mít kontrolující kvalitu. Afekt stojí v popředí.

Tabulka podává přehled charakteristických znaků pro všechny mody stupnice KEBQ.

1. Vztah

Znamení vysokého napětí poukazují na nekoherentní cit pro vlastní tělo. Terapeut se staví ve smyslu regulace afektů k dispozici. Nechá se funkcionalizovat.

2. Tělesný kontakt

Tělesný kontakt je neregulovaný, to znamená, že blízkost a odstup nejsou vyvážené. Dítě může být buď přemoženo autoagresemi, agrese se pak obracejí vůči vlastnímu tělu, nebo vykazuje agrese vůči okolí, vůči druhým.

3. Afekt

Dítě má zkušenost, že vlastní silné afekty jej ohrožují resp. zaplavují. Můžeme pozorovat velký neklid a přehnaný nebo ambivalentní mimický výraz. Silný afekt může vyústit buď do autoagrese nebo do agrese vůči okolí.

4. Pohled/oční kontakt

Při autoagresích se dítě nedívá směrem k terapeutovi, při agresích vůči druhým a vůči předmětům „visí“ pohledem na tváři terapeuta a kontroluje tak jeho reakce.

21