Muzikoterapie březen 2016 - Page 2

Psychoterapeutická situace a psychoterapeutický postoj

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

Psychoterapeutická situace je charakterizována výzvou k řešení základních lidských, zvl. nevyřešených problémů. Obecně se jedná v TS o sociální mikrokosmos, v ind. psychoterapii o setkání dvou lidí a o snahu po uspokojování všech, zvl. frustrovaných potřeb a na druhé straně o obranu proti retraumatizaci. Do popředí se dostává jak potřeba jistoty, tak i vývoje a růstu, autonomie a svobody.

Hlas jako nádoba pro osobní příběh

Mgr. Sebastiana Black, VMTR, Dip. BACPM

Lidský hlas odráží jak tělesné, tak psychické stavy, je schopný sdělovat jak kognitivní význam, tak emoční vyjádření. HPT integruje zvuky vydávané hlasem, pohyb, dýchání, představy, improvizaci a píseň.

Systémová muzikoterapie a tři zajímavosti hudby

Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská, Ph.D.

Tento text je pokračováním a dokončením rozhovoru, který byl uveden v prvním čísle časopisu Muzikoterapie. Klade si za cíl představit tři zajímavosti hudby, které jsou přítomny v systémové muzikoterapii (dále SMT).

Věda zkoumá vliv umění na zdraví

MUDr.,PhDr, PhDr. Ivo Hanel

Inspirován faktem a místem konání Mezinárodní konference muzikoterapie (v Psychiatrické nemocnici Bohnice 19.XI.2015), připravil jsem v angličtině „Systematický přehled a meta -analýzu systematických přehledů a meta-analýz" - jakýsi koncentrát koncentrátů vědeckých studií „na konferenční téma: „Hudba a zdraví“.

Muzikoterapeutický nástroj EBQ a jeho základy ve vývojové psychologii

Mgr. Zuzana Slavíčková, M.A.

Jak vzniká z hlediska vývojové psychologie vztah? Jakých vrozených schopností je zapotřebí k tomu, aby mohlo novorozeně navázat vztah se svojí matkou a postupně také s dalšími osobami ve svém okolí? Jakými zkušenostmi musí dítě projít, aby se tato schopnost mohla úspěšně rozvíjet? Co naopak brání jejímu zdravému vývoji?

Rozhovor s Mgr. Marií Beníčkovou, Ph.D.

Muzikoterapii se věnuji více než 20 let. Již na gymnáziu jsem se účastnila akcí České hudební společnosti, kde se setkávali lidé se zájmem o hudbu. Zde existovala i Společnost pro hudební terapii, kterou v té době vedl muzikoterapeut Josef Krček a já měla později tu čest převzít vedení této společnosti po něm.

Hudobná kreativita

Prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.

Kreativita je nielen neodmysliteľnou stratégiou hudobnej edukácie, ale patrí i k základným princípom psychoterapeutických techník. To znamená, že obdobne ako hudobná edukácia i muzikoterapia rešpektuje osobnosť jedinca, jeho slobodu, jedinečnosť, voľnosť, ktoré sa v optimálnej miere prejavujú práve v tvorivej činnosti. Vzhľadom na to, že jednou z prioritných úloh hudobnej výchovy je učenie cez zážitok, muzikoterapia a hudobný výchovno-vzdelávací proces sú v niektorých charakteristických znakoch identické.

Muzikoterapeutické nástroje, nástroje na muzikoterapii

Bc. Miroslav Randuška

Na "Muzikoterapeutické nástroje, nástroje na muzikoterapiu" sa pozrieme z rozličných uhľov. Budeme rozoberať ich možnosti a obmedzenia z pohľadu klienta, terapeuta, prostredia v ktorom sa využívajú. Poukážeme na ich úlohu a funkciu v muzikoterapeutickom procese, ktorá má niekoľko vrstiev.