Muzikoterapie březen 2016 - Page 15

Vývoj Souborných přehledů/Meta-analýz od roku 2002

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2/2 0/1 0/3 2/0 5/1 1/2 5/1 5/0 1/3 4/1 2/9 2/3 8/7 8/3

Tabulka ukazuje vzestup souborných a hodnotících prací v posledních letech.

Rozložení souborných studií

První meta- analýzou byla studie J. M. Stadleye z roku 1986, zkoumající dosavadní literaturu o aplikaci hudby v medicíně včetně stomatologie a přinášející pozitivní výsledky. Další souborné práce se objevily: jedna v roce 1999 - S. M. Kogera et al (viz str. 2), a další až od roku 2002.

Kvalita prací byla posuzována podle standardizovaných kriterií:

Clinical Trials Assessment Measure for psychological treatments' (CTAM)scale,GRADE, AMSTAR, Jadad's scale, Cohen Q-statistic.

VÝSLEDKY zkoumání vlivu muzikoterapie (MT)

ev. hudební intervence (MI)

PSYCHICKÁ OBLAST

Některé výsledky byly paradoxní: vynikající i protichůdné.

Týkalo se to hlavně DEMENCE: nejlepší efekt byl při dlouhodobém působení. Čínská Meta - analýza kvalitativních studií Chang Y. S. et al. 2015) zkoumala studie za 15 let a shledala velký efekt MT u poruch chování, mírný efekt u depresí a úzkostí a malý efekt na kognitivní funkce. S. M. Koger et al., l999 (meta -analýza literatury od roku 1985 na téma vlivu MT ev. MI na demenci, udává pozitivní vliv na sociální chování a kognitivní schopnosti!

AUTISMUS: též protichůdné výsledky - Bez efektu: A. Sinha et al 2011 (MA. RCT 6, N 182). Zlepšení komunikace: Gold C. et al 2006 (St 3, N 24). Pozitivní vliv každé hudby: J. Whipple, 2004 (MA 9 kvantitavních studií, 12 proměnných). Zřejmý je malý počet prací i probantů.

SCHIZOFRENIE: Dlouhodobé působení bylo předpokladem pozitivních efektů u Mossler K., et al.2011 (MA. RCT 8, N 483). Podobně j u DEPRESE: Steenhus L A et al 2015 (MA, RCT 10).

PARKINSONOVA CHOROBA: Středně dlouhé působení bylo slibné ve spojení MI s tancem. Joanne Shanahan et al. 2015 prozkoumali 13 studií. Terapie byla 1 - 2 hodiny týdně po dobu 10 - 14 týdnů. Šlo o různé typy hudby a tanců - od jazzu k tangu. Pozitivní vliv zjistili na schopnost chůze, rovnováhu a kvalitu života. Práce M. J. de Dreue et al 2012 zkoumala MI a místo tance vliv cvičení a rehabilitace (MA ST 5) a dospěla ke stejným závěrům.

Povzbudivé efekty MT i MI, ne však jednoznačné, byly u SPÁNKOVÝCH PORUCH, V DĚTSKÉ PSYCHOPATOLOGII, U OSIŘELÝCH, U TERMINÁLNÍCH STAVŮ.

Bez efektu - byla MT ev. MI u PORUCH KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ nebo DYSLEXIE – i zde byl doporučován další výzkum.

15