Muzikoterapie březen 2016 - Page 14

Věda zkoumá

vliv umění na zdraví

MUDr.,PhDr., PhDr. Ivo Hanel

Pokus o dešifrování kvintessence

"Jen zdánlivě umění a věda, spojovat se nedá"

RCT = randomized controlled trial - randomizovaná kontrolovaná studie; ST = studie

Inspirován faktem a místem konání Mezinárodní konference muzikoterapie (v Psychiatrické nemocnici Bohnice 19.XI.2015), připravil jsem v angličtině „Systematický přehled a meta -analýzu systematických přehledů a meta-analýz" - jakýsi koncentrát koncentrátů vědeckých studií „na konferenční téma: „Hudba a zdraví“.

Smyslem systematických přehledů (SP) a meta-analýz (MA) je zkoumat kvantitu a kvalitu více vědeckých studií, ev. posuzovat efektivitu určitých léčebných postupů. O efektu muzikoterapie nebo hudby na zdraví není nutno přesvědčovat ty, kteří tyto prostředky poučeně používají. Pro uznání muzikoterapie (MT) oficiální medicínou jsou tyto zpětnovazebné metody zatím nezbytné. I proto, že v poslední době vzrůstá zájem, o hudbu a MT mezi pracovníky, dosud jen „vědecky či biologicky orientovanými“.

Podklady k analýzám jsem získal v americké databázi Medline, kde od roku 1986 do roku 2015 bylo 43 systematických přehledů a 37 meta - analýz. Tyto analýzy zkoumaly úžasný počet 1635 studií za posledních 30 let. Autoři námi zkoumaných studií čerpali z těchto databází:

PubMed, Psychinfo, Picarta, Embase, ISI Web of Science, CENTRAL, Cochrane Library Database, CINAHL, SCOPUS . CINHAL , Chinese Electronic Periodical Services (CEPS), PROSPERO, [AMED, SPORT,Discus, Sage, and ScienceDirect, LILACS, PsycINFO, ERIC, ASSIA, Igaku Chuo Zasshi, Arts and Humanities Citation Index, Current Controlled Trials, National Research Register CCDANCTR

Počet pokusných osob (No): udávalo jen 33 studií - úhrnem 29 637 osob – což by teoreticky činilo 898 lidí na jednu soubornou studii.

14