Muzikoterapie 7 - Page 76

Odkaz na časopis Muzikoterapie naleznete na stránkách

www.mi-cr.cz.

šéfredaktorka - Bc. Zuzana Maličká

obálka - Vojta Dědek

editace, sazba, grafika, fotografie -

členové MIČR, Vojta Dědek

Připomínky, dotazy a podněty zasílejte na adresu micr.montserrat@seznam.cz.

Hudba:

A. V. Michna Chtíc aby spal (zpěv - Gabriela Beňačková )

ISSN 2464-5761

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.