Muzikoterapie 7 - Page 67

Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská Ph.D.

Studium: Státní konzervatoř v Praze,

jednooborová psychologie na UK v Praze,

regionistika, UK - v Praze

supervizor Evropského muzikoterapeutického rejstříku, EMTR,

souběžného s Evropskou muzikoterapeutickou konfederací, EMTC.

Praxe: klinická

pedagogická - vysokoškolský učitel (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Univerzita J. A. Komenského, TU - Liberec, KSS a SPed., na Slovensku Katolická universita v Ružomberku)

autor Systémové muzikoterapie (Geneápé)

garant vzdělávacích programů CŽV akreditovaných MšMt

Více na www.mi-cr.cz

Pokračování ve výkladu systémové muzikoterapie.

67