Muzikoterapie 7 - Page 66

kontakt s dítětem pomocí hudby. Odpovídat na aktuální výzvy a vždy dávat najevo svou podporu, která někdy znamenala být v rozporu s tím, co jsem očekávala. Pro mě byla hudba jediná možnost, jak pracovat s dítětem s PAS. Naučila jsem se naprosto se odevzdat a změnit se v prostředníka hudby samotné. Pomocí zvuků, hlasu, melodie, rytmu a hudebních nástrojů jsem se učila najít si cestu k srdci dítěte. Nyní s odstupem času mohu říci, že děti s PAS mně naučily mnohem více než já je. Naučily mně být přítomná, ve svých hudebních sděleních jemná a upřímná, a připravená na vše, co se může stát.