Muzikoterapie 7 - Page 64

Bc. Zuzana Maličká

(příspěvek k Systémové muzikoterapii)

Vystudovala bakalářský obor speciální pedagogiky.

Od dětství se aktivně věnuje hudbě. Od roku 2009 studuje Systémovou muzikoterapii u Jitky Pejřimovské a v praxi měla možnost se setkávat s dětmi a dospělými lidmi s různým stupněm postižení, seniory, dětmi s PAS nebo s dětmi ze sociokulturně zněvýhodněného prostředí.

64