Muzikoterapie 7 - Page 60

Význam budování existenciálních hodnot u dětí a hudba (překvapení začínajícího muzikoterapeuta nad bohatostí hudebního sdělení dítěte předškolního věku) Petra Schindelarová Úvod Zkušenost s výzkumem existenciálních hodnot u dospělých jedinců mám, pracovala jsem s jejich slovními vyjádřeními v autentickém rozhovoru. Existence je ontologický pojem, v realitě znamená "příběh člověka, který píše život". Příběh ale lze zaznamenat v hudebním sebevyjádření i u předškolního dítěte. Napadalo mne, zda právě tato cesta – práce s hudbou – není cestou k pochopení existenciálních prožitků u předškolních dětí, které neumějí to, co prožívají, vyjádřit obšírněji slovy, jak o tom hovoří systémová muzikoterapie. Dovolím si přiblížit jednu svou zkušenost s tichým, nenápadným, „až příliš tichým“ chlapcem. Tichý, neprůbojný a druhými nepřijímaný chlapec a hudba Chlapec je 4letý, tichý, neprůbojný, v kolektivu dětí velice málo se projevující, někdy vystavený nepochopení od druhých dětí. Můžeme metaforicky vyjádřit, že toto dítě je spíše "skryto za svým štítem“. Hudba jej ale otevírá ke sdělování a ke sdílení. Pokud někdo se zaposlouchá do hudební kreace chlapce u klavíru, povšimne si, že jeho hudební sebevyjádření je "bez hédonistických intervalů a emocí", je bez jasného směřování k vrcholu dramatického oblouku, není patrná oscilace a