Muzikoterapie 7 - Page 59

Mgr. Petra Schindlerová

Speciální pedagog - etoped, učitelka v MŠ 10 let.

Důležitá je u ní hudba ve spojení s výtvarným uměním a pohybem. Muzikoterapii využívá od počátku studia - učí se, zkouší a přemýšlí.

Jako nejlepší nástroj považuje při individuální práci s dítětem klavír.

59