Muzikoterapie 7 - Page 57

Stock,Ch. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada 2010, s.115 ISBN 978-80-247-355-5 Švamberk Šauerová,M. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada 2018, s.280 ISBN 978-80-271-0470-3 Příloha: Ukázky z tvorby autorky