Muzikoterapie 7 - Page 56

zkušenosti se signály a pocity z těla, které hudba zpředmětnila, s uvolněním svalů a prohloubením dechu přes emoční prožitky a různé obrazy vyvolané hudbou až k poznávání zrelaxovaného stavu. Každá relaxace je pro mě malý ozdravný proces, který se cyklicky opakuje ve spirálách a pokaždé v jiné kvalitě. Relaxace ovlivňuje mé duševní rozpoložení, tělesnou uvolněnost a celkovou spokojenost. Díky relaxaci mám také možnost kvalitně vykonávat náročnou profesi. Pro dlouhodobý efekt relaxace je důležitá především pravidelnost. Jak už bylo uvedeno výše, vlivu stresu se v dnešní době těžko vyhneme, a proto je pro naše zdraví i pohodu potřebné opakovaně obnovovat rovnováhu celého systému. Stock (2010) uvádí tyto účinky pravidelné relaxace: duševní svěžest, afektivní indiference (klid a vyrovnanost), zvýšení prahu vnímání, snížení svalového tonu, snížení reflexní činnosti, rozšíření cév (a následně pocit tepla), snížení krevního tlaku a tepové i dechové frekvence, snížení spotřeby kyslíku, zvýšení měrného elektrického odporu kůže a změna aktivity mozkových vln měřitelných pomocí EEG. V souvislosti s působením hudby na somatické úrovni popisují Pejřimovská a Zeleiová (2011) také schopnost zvuku a vibrací ničit cizorodé buňky, bakterie a viry v našem těle bez toho, aby ničili buňky zdravé. Když se účastním muzikoterapeutické relaxace, vím, že tento čas věnuji pouze sama sobě, což ovlivňuje moji sebeúctu i sebedůvěru a prohlubuje sebepoznávání. Podle Josepha (2018) je skutečné poznání sebe sama celoživotním procesem, ale je také prvním krokem k autenticitě v životě. Snaha žít autenticky nám poskytuje možnost najít smysl v tom, co děláme, co cítíme a jak se chováme a současně se lépe vyrovnávat s těžkostmi a překážkami. Klidný a vyrovnaný člověk se také umí postavit sám sobě čelem a brát zodpovědnost za sebe i za svá životní rozhodnutí. Vědomé dýchání a vědomé vnímání jsou dalšími přínosy muzikoterapeutické relaxace k utváření autentického života. Po nějaké době jsem začala po relaxacích kreslit své pocity nebo obrazy, které ve mně hudba vyvolala. Vnímám tuto tvořivou činnost jako plynutí bez vnímání času a jsem zvědavá, kam mě barevný proud zanese… Je to vlastně taková „relaxace na druhou“. Zdroje: Joseph,S. Autenticita: Jak být sám sebou a proč na tom záleží. Praha: Portál 2018, s.192 ISBN 978-80-262-1361-1 Klímová,J.,Fialová,M. Proč (a jak) psychosomatika funguje?: Nemoc začíná v hlavě?: Každý příběh má řešení. Praha: Progressive consulting 2015, s.246 ISBN978-80-260-8208-8 Pejřimovská,J.,Zeleiová, J.G. Dimenzie muzikoterapie. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 2011, s.220 ISBN 978-80-8082-331-3