Muzikoterapie 7 - Page 55

Relaxace a její vliv na kvalitu života Relaxation and its impact on quality of life Jana Prokešová Abstrakt: V textu jsou uvedeny osobní zkušenosti autorky s muzikoterapeutickou relaxací, které popisuje v kontextu psychohygieny, psychosomatické medicíny a autenticity. Abstract: The text recounts personal experiences of the author with music therapy relaxation, which are described in the context of mental hygiene, psychosomatic medicine and authenticity. Klíčová slova: muzikoterapeutická relaxace, sebezkušenost, autenticita, psychohygiena, kvalita života Keywords: music therapy relaxation, self-experience, authenticity, mental hygiene, quality of life Ráda bych doplnila předchozí článek BcA Ladislavy Dlouhé o pohled, jak se říká, z druhé strany. Účastním se jejích živě hraných a zpívaných relaxací více méně pravidelně již několik let a pokaždé je to neopakovatelný zážitek, i když základní struktura je stále stejná. V dnešním západním světě, který je z velké části orientovaný na jedné straně na výkon a na druhé straně na konzum, se musíme dovednost relaxovat učit stejně, jako se učíme jiné činnosti důležité pro kvalitní a spokojený život. V důsledku působení negativních civilizačních vlivů a stresu dochází často k nerovnováze systému a člověk tak ztrácí vnitřní harmonii. Učíme se proto relaxovat, abychom byli schopní regenerace, fyzického i duševního zklidnění a tím si posilujeme imunitní systém a aktivujeme salutogenní procesy. (Švamberk Šauerová, 2018) Není to vždy jednoduché zorientovat se v relaxačních technikách a vybrat si tu, která nám vyhovuje. Vyzkoušela jsem jich několik, ale vzhledem k mé profesi bylo zřejmě důležité, aby to byla technika neverbální. Hudba je pro mě přímým spojením s nitrem člověka, od dětství mě provází a v muzikoterapeutické relaxaci vidím velký potenciál jak pro vlastní sebezkušenost muzikoterapeuta tak pro vylaďování a harmonizaci člověka jako systému. Relaxace není jen nehybné poslouchání. Vše je stále v pohybu, v procesu a o proces jde především. Psychosomatická medicína nechápe zdraví jako stav, ale jako proces, který probíhá v harmonické rovnováze všech systémů. Klímová a Fialová (2015) definují ozdravný proces jako současně probíhající zkušenost, prožitek, poznání a vývoj. A tak se za zvuku přírodně laděných nástrojů a hlasu postupně vyvíjí i moje schopnost relaxovat prostřednictvím