Muzikoterapie 7 - Page 53

Mgr. Jana Prokešová

Speciální pedagog, logoped

a edukační muzikoterapeut.

20 let pracuje s dětmi s různým druhem

a stupněm postižení.

53