Muzikoterapie 7 - Page 50

Muzikoterapeutická relaxace Ladislava Dlouhá Abstrakt: V textu popisuji mé zkušenosti terapeutky s pasivní muzikoterapeutickou relaxací jako prostředkem pravidelné psychohygieny pro běžného člověka, jako prevenci před životem ve stálém stresu. Abstract: I describe in the text my experience with passive music therapy as a means of relaxation and regular psycho-hygiene for an ordinary person, for prevention of the life in permanent stress. Klíčová slova: muzikoterapeutická relaxace, psychohygiena, kvalita života Keywords: music therapy, psycho-hygiene, quality of life Dnešní doba je velmi rychlá, klade na nás vysoké nároky, mnoho lidí se dostává „pod tlak okolností“ a žije více méně ve stresu. Lidé ztrácí schopnost odpočívat bez neustálého toku myšlenek, tedy hluboké relaxace, která osvěží tělo i mysl. Již několik let v neděli večer poskytuji v Jičíně pasivní muzikoterapeutickou relaxaci volně přicházejícím zájemcům. Cílem pro mne je umožnit lidem ukončit relaxací týden, nabrat energii a klid pro vstup do nového pracovního týdne. Na relaxace mi ve velké většině docházejí ženy, které často o víkendu mění svou práci za péči o rodinu, a tak se pro mnohé stala relaxace pravidelnou psychohygienou. Relaxace vedu dle metody celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera. Zmiňovaná metoda, tak jak ji popisuje sám autor, nesleduje primárně umělecké, estetické a exhibiční hledisko používané terapeutické hudby a hudebních projevů, ale hlavně hledisko muzikoterapeutické, diametrálně odlišné od běžné i profesionální hudební produkce, což je jeden ze základních principů celostní muzikoterapie. Zásadní důležitost je přikládána melodické i rytmické okamžité tvorbě muzikoterapeuta. Muzikoterapeut se nachází permanentně v procesu volné improvizace, lépe řečeno volné intuitivní hudby. Další princip celostní muzikoterapie je důsledné používání pouze určitých muzikoterapeutických nástrojů, které mají přirozené ladění, jsou vyráběny ručně, z přírodních materiálů a v muzikoterapeutické kvalitě. Přirozené ladění vychází z fyzikálních zákonitostí univerza, je v souladu s principy posvátné geometrie a přírodního řádu. V přirozeném ladění kmitají struny