Muzikoterapie 7 - Page 5

6...............................................................................Jiří Růžička: Snový život a přirozený svět

16.......................................................Vánoční zamyšlení Mileny Betti: Štědrej večer nastal

24...............................Julie Brožová: Zamyšlení nad knihou: Son-rise zázrak pokračuje

29.....................................................Zdeňka Michalová: Komplexní péče z jednoho místa jako včasná prevence prohlubujících se psychických obtíží

34....................................................................Marie Beníčková: K vybraným principům HET

42..............................................................................René Král: Improvizace v hudbě - 1. část

49...............................................................Ladislava Dlouhá: Muzikoterapeutická relaxace

53........................................................Jana Prokešová: Relaxace a její vliv na kvalitu života

59............Petra Schindlerová: Význam budování existenciálních hodnot u dětí a hudba

64...................................Zuzana Maličká: Systémová muzikoterapie v praxi s dětmi s PAS

67.................................................................Jitka Pejřimovská: Stručné shrnutí vybraných specifik systémové muzikoterapie