Muzikoterapie 7 - Page 49

BcA. Ladislava Dlouhá

Většinu svého dospělého života pracuji s lidmi jako pedagog, lektor, terapeut. Jsem fascinována člověkem, jeho dokonalostí i jeho chybami, které jsou inspirací pro jeho další kroky životem. A přeji každému, aby mohl být autorem svého života, aby se mohl svobodně realizovat, aby šel cestou svého srdce. 

Vzdělání: DAMU, obor dramatická výchova

Psychoterapeutický výcvik v  systemické terapii, Intenzivní trénink v  narativním přístupu.

Celostní muzikoterapie na filozofické fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci.

49