Muzikoterapie 7 - Page 42

O AUTOROVI: René Král (*1968) – učitel hudby, muzikoterapeut, skladatel Původní profesí elektromechanik pro rozvodná zařízení. Od roku 1991 působí jako učitel hudby a od roku 2001 také jako muzikoterapeut. Tříletý výcvik v muzikoterapii absolvoval na Akademii Alternatva (Olomouc 2011). Hudbě se věnuje od dětství, v dospělém věku se vzdělával kromě soukromého studia převážně cíleným samostudiem. V současné době dokončuje studium skladby na Konzervatoři v Teplicích. Řadu let se zabývá působením hudby a hledáním hudebních zákonitost, v nichž se zrcadlí univerzální zákony stvoření a získané poznatky se snaží uplatnit při výuce hudby, v muzikoterapii i ve skladatelské praxi. V publikační a přednáškové činnost se rovněž zaměřuje na tyto otázky.