Muzikoterapie 7 - Page 35

Muzikoterapeutka, akreditovaná garantka muzikoterapie, supervizorka, hudebnice, vysokoškolská pedagožka, autorka a spoluautorka několika muzikoterapeutických metod, modelů a metodik. Autorka knihy Muzikoterapie a specifické poruchy učení (2011), Muzikoterapie a edukace (2017) a spoluautorka knihy Muzikoterapie. Možnosti využití muzikoterapie v základní škole speciální (2008). Muzikoterapii se věnuje od roku 1993. Hudební vzdělání získala na Univerzitě Karlově v Praze a v roce 2006 se stala nositelkou vědecké hodnosti Ph.D. v oblasti muzikoterapie (Masarykova univerzita v Brně). V roce 2012 se stala absolventkou pětiletého sebezkušenostního muzikoterapeutického výcviku a studia Werbeck metody – školy odhalení hlasu (Terapie zpěvem). Je lektorkou seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa, s. r. o., jednatelka za ČR (MAUT) ve WFMT (Světová federace muzikoterapie) a prezidentka Mezinárodní asociace uměleckých terapií. Je členkou redakční rady odborného časopisu Umělecké terapie. Pravidelně spolupracuje s televizí i tiskem, působí jako poradkyně v  pořadech Českého rozhlasu.

Více: mb-muzikoterapie.cz, www.akademiealternativa.cz, www.maut.cz.

35