Muzikoterapie 7 - Page 29

PhDr. Zdeňka Michalová Ph.D.

Autorka má vystudovanou speciální pedagogiku – učitelství a jednooborovou psychologii. Celoživotně se zabývá problematikou poruch učení a chování, mentální retardací, částečně autismem, a to jak teoreticky (publikační a přednášková činnost), tak prakticky (přímá práce s  klienty). Kromě učitelské praxe převážně pracuje ve školské poradenské sféře.

29