Muzikoterapie 7 - Page 20

„Ale co je český jazyk, co je zázemí, které tvoří poezii? To je „vařila myšička kašičku“, „hou, hou, krávy jdou“, rozpočítadla, pořekadla. Tam pramení poezie v našem životě, a když dítě toto do sebe nenačerpá, jeho jazyk je bez kořenů, bez chuti, bez vůně, je prázdný. Je to pouze dorozumívací prostředek, v obchodním nebo vědeckém světě.“ (3) Proto si, nejen o Vánocích, více povídejme, vypravujme, předčítejme dětem, zpívejme … „Štědrej večer nastal, Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal…“ Literatura: (1, 1a) McDonaldová, Kathleen. Jak meditovat. Praha: Knižní klub, 2010 ISBN 978-80-242-2722-1 (2) GRÜN, Anselm. Život je teď. Umění stárnout. Praha: Portál, 2010 ISBN 978-80-7367-749-7 (3) Špačková, Alena. Trénink techniky řeči aneb Naučte se mluvit barevně. Praha: Grada, 2015 ISBN 978-80-247-9770-0