Muzikoterapie 7 - Page 2

Vážení čtenáři a přispěvatelé,

sedmé číslo našeho časopisu otevíráme fascinujícím textem o vánočním tajemství.

Zamyšlení nad lidským nitrem, světem i nad utrpením tvoří druhou část časopisu.

Část třetí je  zaměřená k tématu terapie.

První text se zaobírá efektivitou terapeutické práce.

Navazují texty, které představují různé muzikoterapeutické směry: Hudebně - edukační muzikoterapii, Celostnou muzikoterapii  a Systémovou muzikoterapii.

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků

a vše dobré v novém roce.

Za redakci časopisu Muzikoterapie

Zuzana Maličká